Koleje Mazowieckie

EN57-1799
94 51 2 120 586-4    PL-KMKOL
94 51 2 120 587-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 588-0    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 684 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R515.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
R619.02.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/713.05.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/819.03.2015ZNTK Mińsk Maz.