Koleje Mazowieckie

EN57AL-1798
94 51 2 120 583-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 584-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 585-6    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 683 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?26.11.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?01.07.2013ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M12.12.2016ZNTK Mińsk Maz.