Koleje Mazowieckie
EN57-1796
94 51 2 120 580-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 581-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 582-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 681 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.09.1990 PFW Wrocław
R4 28.12.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R5 29.04.2008 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 30.07.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 26.02.2015 ZNTK Mińsk Maz.
P4/8 30.04.2019 ZNTK Mińsk Maz.