Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57AL-1786
94 51 2 122 994-8    PL-PREG
94 51 2 122 995-5    PL-PREG
94 51 2 122 996-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 671 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.06.1990PFW Wrocław
R523.09.2005PESA Bydgoszcz
R617.12.2010NEWAG NS
P5/1+M25.06.2016ZNTK Mińsk Maz.