Urz±d Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57ALc-1785
94 51 2 120 577-3    PL-PREG
94 51 2 120 578-1    PL-PREG
94 51 2 120 579-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 669 / 1990
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R515.03.2005ZNTK Mińsk Maz.
R622.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/730.05.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/806.02.2015ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M16.10.2018ZNTK Mińsk Maz.