Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1782
94 51 2 122 577-1    PL-PREG
94 51 2 122 578-9    PL-PREG
94 51 2 122 579-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 666 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.05.1990PFW Wroc³aw
R126.08.1993MD Idzikowice
R207.05.1996MD Idzikowice
R327.10.1999ZNTK Mińsk Maz.
R416.06.2003PR £ód¼
R529.09.2007ZNTK Mińsk Maz.
R620.02.2013ZNTK Mińsk Maz.