Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1776
94 51 2 122 568-0    PL-PREG
94 51 2 122 569-8    PL-PREG
94 51 2 122 570-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 660 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.1990PFW Wroc³aw
R528.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R625.09.2008ZNTK Mińsk Maz.
R715.10.2012PR £ód¼