Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1775

5Bk 6Bk 5Bk - 659 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R311.08.1997ZNTK Mińsk Maz.
R530.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
R630.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
11.08.2015