Koleje Mazowieckie

EN57AL-1773
94 51 2 120 565-8    PL-KMKOL
94 51 2 120 566-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 567-4    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 657 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?24.04.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?23.06.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?21.07.2013ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M30.11.2016ZNTK Mińsk Maz.