Koleje Mazowieckie

EN57AL-1764
94 51 2 120 556-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 557-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 558-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 648 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.11.1989PFW Wroc³aw
R?27.04.2007ZNTK Mińsk Maz.
R?19.07.2010ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.06.2014ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M23.09.2016ZNTK Mińsk Maz.