Koleje Mazowieckie

EN57AL-1756
94 51 2 120 547-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 548-4    PL-KMKOL
94 51 2 120 549-2    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 640 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?10.06.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?29.08.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?22.12.2015ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M28.04.2017ZNTK Mińsk Maz.