Koleje Mazowieckie

EN57AL-1755
94 51 2 120 544-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 545-0    PL-KMKOL
94 51 2 120 546-8    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 639 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.03.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?20.07.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/?17.08.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/?31.03.2015ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M16.03.2017ZNTK Mińsk Maz.