Koleje Mazowieckie

EN57AL-1748
94 51 2 120 535-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 536-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 537-7    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 631 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.05.1989PFW Wroc³aw
R?09.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?29.09.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?05.02.2013ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M27.06.2016ZNTK Mińsk Maz.