Koleje Mazowieckie

EN57AL-1734
94 51 2 120 514-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 515-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 516-1    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 618 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.06.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?31.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?09.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M19.05.2016ZNTK Mińsk Maz.