Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1731

5Bk 6Bk 5Bk - 615 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.12.1988PFW Wroc³aw
R?12.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
R?24.01.2008ZNTK Mińsk Maz.
+++
16.06.2015