Urz±d Marsza³kowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57AL-1730
94 51 2 123 009-4    PL-PREG
94 51 2 123 010-2    PL-PREG
94 51 2 123 011-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 614 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.1988PFW Wroc³aw
R511.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
R619.11.2008PR £ód¼
G1+M27.02.2014ZNTK Mińsk Maz.
1P4/116.05.2019ZNT Kruszewiec