Koleje Mazowieckie

EN57AL-1728
94 51 2 120 508-8    PL-KMKOL
94 51 2 120 509-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 510-4    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 612 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.06.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?22.07.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?06.12.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M31.07.2015ZNTK Mińsk Maz.