Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1724
94 51 2 122 511-0    PL-PREG
94 51 2 122 512-8    PL-PREG
94 51 2 122 513-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 607 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.1988PFW Wroc³aw
R717.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M27.11.2017FPS Poznań