Koleje Mazowieckie

EN57AL-1717
94 51 2 120 817-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 818-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 819-9    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 601 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R615.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
R702.01.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/831.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M28.04.2016ZNTK Mińsk Maz.