Polski Tabor Szynowy

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57FPS-1711
94 51 2 122 499-8    PL-PREG
94 51 2 122 500-3    PL-PREG
94 51 2 122 501-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 592 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.01.2005PR £ód¼
R705.05.2010PR £ód¼
P5/1+M14.07.2017FPS Poznań