Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1708
94 51 2 122 490-7    PL-PREG
94 51 2 122 491-5    PL-PREG
94 51 2 122 492-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 586 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.1988PFW Wroc³aw
R616.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
R709.02.2010PR £ód¼
R819.11.2013PR £ód¼