Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1706
94 51 2 122 484-0    PL-PREG
94 51 2 122 485-7    PL-PREG
94 51 2 122 486-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 584 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.03.1988PFW Wroc³aw
R627.08.2004PR Lublin
R709.09.2009PR £ód¼
P5/1+M31.10.2017FPS Poznań