Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1701
94 51 2 122 475-8    PL-PREG
94 51 2 122 476-6    PL-PREG
94 51 2 122 477-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 579 / 1988
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.01.1988PFW Wroc³aw
R619.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
R720.04.2006PR £ód¼
R829.01.2013ZNTK Ole¶nica