Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1695
94 51 2 122 466-7    PL-PREG
94 51 2 122 467-5    PL-PREG
94 51 2 122 468-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 573 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.1987PFW Wroc³aw
R414.12.2001ZNTK Mińsk Maz.
R530.11.2005PR £ód¼
P5/1+M17.10.2017FPS Poznań