Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN57AL-1687
94 51 2 123 006-0    PL-PREG
94 51 2 123 007-8    PL-PREG
94 51 2 123 008-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 565 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.1987PFW Wrocław
R504.07.2003ZNTK Mińsk Maz.
R610.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
G1+M23.05.2013ZNTK Mińsk Maz.