Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1678
94 51 2 122 448-5    PL-PREG
94 51 2 122 449-3    PL-PREG
94 51 2 122 450-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 556 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.06.1987PFW Wroc³aw
R628.09.2001ZUT REMTRAK
R725.01.2007ZUT REMTRAK
P5/1+M31.10.2017FPS Poznań