Koleje Mazowieckie

EN57AL-1674
94 51 2 120 472-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 473-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 474-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 552 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/?14.01.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M21.01.2015ZNTK Mińsk Maz.