Koleje Mazowieckie

EN57AL-1664
94 51 2 120 454-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 455-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 456-0    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 542 / 1987
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.02.1987PFW Wroc³aw
R?09.06.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?05.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
P4/?16.02.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M27.02.2015ZNTK Mińsk Maz.