Koleje Mazowieckie

EN57AL-1658
94 51 2 120 439-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 440-4    PL-KMKOL
94 51 2 120 441-2    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 536 / 1986
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?12.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
P4/?07.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M25.05.2016ZNTK Mińsk Maz.