Koleje Mazowieckie

EN57AL-1657
94 51 2 120 436-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 437-0    PL-KMKOL
94 51 2 120 438-8    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 535 / 1986
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?29.05.2009ZNTK Mińsk Maz.
P4/?30.11.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M16.08.2016ZNTK Mińsk Maz.