Koleje Mazowieckie

EN57AKM-1623
94 51 2 120 349-7    PL-KMKOL
94 51 2 120 350-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 351-3    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 501 / 1985
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.03.2006ZNTK Mińsk Maz.
R?17.06.2009ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M26.07.2013NEWAG NS
+++
INFORMACJA