Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57AP-1618
94 51 2 122 991-4    PL-PREG
94 51 2 122 992-2    PL-PREG
94 51 2 122 993-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 496 / 1985
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R521.04.1998ZNTK Mińsk Maz.
R727.12.2004ZNTK Mińsk Maz.
R813.03.2009PR £ód¼
G1+M13.12.2014NEWAG NS
1P4/121.02.2019PR Gdynia