Polski Tabor Szynowy

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1612
94 51 2 122 427-9    PL-PREG
94 51 2 122 428-7    PL-PREG
94 51 2 122 429-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 490 / 1985
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R725.02.2005ZNTK Mińsk Maz.
R829.06.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M08.11.2017FPS Poznań