Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN57AL-1602
94 51 2 123 003-7    PL-PREG
94 51 2 123 004-5    PL-PREG
94 51 2 123 005-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 480 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.02.1985PFW Wrocław
R623.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
R728.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
G1+M26.09.2012ZNTK Mińsk Maz.
A26.02.2015ZNTK Mińsk Maz.
1P4/129.12.2017ZNT Kruszewiec