Koleje Mazowieckie

EN57AKM-1594
94 51 2 120 289-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 290-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 291-1    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 472 / 1984
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?06.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
R?12.02.2008ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M02.08.2011NEWAG NS
1P4/118.08.2015ZNTK Mińsk Maz.
1P4/230.03.2019ZNTK Mińsk Maz.