Urz±d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57AL-1574
94 51 2 122 406-3    PL-PREG
94 51 2 122 407-1    PL-PREG
94 51 2 122 408-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 452 / 1984
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R710.08.2001ZUT REMTRAK
R822.02.2005PR £ód¼
P5/1+M23.02.2016ZNTK Mińsk Maz.