Koleje Mazowieckie

EN57AKM-1567 / ex. EN57KM-1567
94 51 2 120 784-5    PL-KMKOL
94 51 2 120 785-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 786-0    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 445 / 1984
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.01.1984PFW Wroc³aw
G1+M21.12.2007ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1+M18.04.2013ZNTK Mińsk Maz.
1P4/220.03.2018KM Grochów