Koleje Mazowieckie

EN57AKM-1561 / ex. EN57KM-1561
94 51 2 120 775-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 776-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 777-9    PL-KMKOL

5Bk 6Bk 5Bk - 439 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.12.1983PFW Wroc³aw
R?04.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
G1+M31.12.2008ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1+M31.12.2013ZNTK Mińsk Maz.
1P4/215.05.2018KM Grochów