Urz±d Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podlaski z siedzib± w Białymstoku

EN57AL-1551
94 51 2 123 027-6    PL-PREG
94 51 2 123 028-4    PL-PREG
94 51 2 123 029-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 429 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?11.12.2007ZNTK Mińsk Maz.
G1+M30.11.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/120.02.2018ZNTK Mińsk Maz.