Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1549
94 51 2 122 382-6    PL-PREG
94 51 2 122 383-4    PL-PREG
94 51 2 122 384-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 427 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.1983PFW Wroc³aw
R827.02.2007ZNTK Mińsk Maz.
R923.03.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
08.01.2019