Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57FPS-1547
94 51 2 122 376-8    PL-PREG
94 51 2 122 377-6    PL-PREG
94 51 2 122 378-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 425 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R814.07.2005ZNTK Mińsk Maz.
R931.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M22.11.2017FPS Poznań