Urz±d Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podlaski z siedzib± w Białymstoku

EN57AL-1544
94 51 2 123 024-3    PL-PREG
94 51 2 123 025-0    PL-PREG
94 51 2 123 026-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 422 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M24.05.2012ZNTK Mińsk Maz.
1P4/105.01.2018ZNTK Mińsk Maz.