Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podlaski z siedzib± w Bia³ymstoku

EN57-1537
94 51 2 122 364-4    PL-PREG
94 51 2 122 365-1    PL-PREG
94 51 2 122 366-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 415 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.1983PFW Wroc³aw
G126.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R119.03.2009PR £ód¼
1P4/229.07.2014PR Idzikowice