Urz±d Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podlaski z siedzib± w Białymstoku

EN57AL-1536
94 51 2 122 361-0    PL-PREG
94 51 2 122 362-8    PL-PREG
94 51 2 122 363-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 414 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.05.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?31.12.2010NEWAG NS
P5/1+M03.12.2015ZNTK Mińsk Maz.