Urz±d Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podlaski z siedzib± w Białymstoku

EN57AL-1529
94 51 2 122 349-5    PL-PREG
94 51 2 122 350-3    PL-PREG
94 51 2 122 351-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 407 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.04.1983PFW Wrocław
R824.06.2002ZNTK Mińsk Maz.
R931.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
R1030.08.2011ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M27.11.2015ZNTK Mińsk Maz.