Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1526
94 51 2 122 340-4    PL-PREG
94 51 2 122 341-2    PL-PREG
94 51 2 122 342-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 404 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.1983PFW Wroc³aw
R831.08.2004ZNTK Nowy S±cz
R931.12.2009ZUT REMTRAK
+++
10.07.2018