Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1521

5Bk 6Bk 5Bk - 399 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R930.03.2007ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
13.09.2016