Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1513

5Bk 6Bk 5Bk - 391 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.2004ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
13.09.2016