Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1509
94 51 2 122 313-1    PL-PREG
94 51 2 122 314-9    PL-PREG
94 51 2 122 315-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 387 / 1982
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R810.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
R912.02.2010ZUT REMTRAK
+++
10.07.2018