Urz±d Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57AP-1507
94 51 2 122 310-7    PL-PREG
94 51 2 122 311-5    PL-PREG
94 51 2 122 312-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 385 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.05.2005ZNTK Mińsk Maz.
G1+M23.12.2014NEWAG NS
1P4/128.01.2019PR Gdynia